“Kadıköy Merkez”, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü’nün Kadıköy'ün merkez mahalleleri için hazırlanacak imar planlarını bölge sakinleri, işyerleri, geleneksel çarşı esnafı, ziyaretçiler, kamu kurumları ve yerel dayanışma ağlarıyla planlamak üzere açtığı bir iletişim ofisidir. Kadıköy Merkez logosu semtin bir araya gelerek geleceğini şekillendirmesini teşvik eden, katılımcı bir yaklaşımın sembolüdür. Herkesin katılımına açık bir planlama sürecine davet teması dairesel yazıyla vurgulanır. Merkeze doğru tekrarlar ise; planlama sürecine dahil olmak üzere harekete geçmeyi, buluşmayı, tartışmayı ve dinamizmi temsil eder. Kurumsal kimlik çalışması Kadıköy sembolleri, etkinlik ikonları, plan çalışmasının beş stratejik adımıyla ilişkili renk paleti ve samimi iletişim dili ile şekillenmiştir.KADIKÖY MERKEZ  ///  Art Direction /  Editorial Design /  Print  /// 


Back to Top